måndag 8 juni 2015

Tärnor är fantastiska flygare

Fast det blåser, kan de behålla sin position i luften nästan hur länge som helst. Med utbredda vingar får de mig att tänka på änglar, men så beskyddande är de ju inte. De är förstås ute på jakt. Finns det småfisk där under vattenytan?

Foto från Storviken i Vasa 3.6.2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar